Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

com” để tìm tất cả các bài tiểu luận để đọc m

thứ 5, 05/01/2023
0 / 5 trên 0 lượt đánh giá

Văn phòng Kubet Ku Casino Kubet88 Web Ku Bet VN H3CMSR Tuyến đường OSPF Học tập cấu hình

Bộ định tuyến MSR Sê -ri Bộ định tuyến OSPF Từ khóa: MSR; OSPF; Cấu hình cơ bản I. Yêu cầu mạng: PC1 và PC2 thông qua Bộ định tuyến A và Bộ định tuyến B thông qua Giao thức định tuyến OSPF.Danh sách thiết bị: Hai PC, Bộ định tuyến MSR Series 2, Bản đồ mạng: 3. Các bước cấu hình: Thiết bị và Phiên bản: Sê -ri MSR, Okita (tiền đạo phải),
com để tìm tất cả các bài tiểu luận để đọc m
M
Phiên bản 5.20, Phát hành 1509 Bộ định tuyến A Cấu hình // Nhập G0/0, G0/1 Giao diện Chế độ xem地址 及 # Giao diện Gigabitethernet0/0 Địa chỉ IP 1.1.1.1 255.255.255.0 # Giao diện Gigabitethernet0/1 Địa chỉ IP 2.2.2.1 255.255.255.0 1.1 // Tạo khu vực 0, trong giao diện G0/0, G0/1 để bật Mạng OSPF 0.0.0.0 1.1.1. du doan mb kubet 0 0.0.0.255 Mạng 2.2.2.0 0.0.0.255 # Routerb IP IP 地址 及 掩码Địa chỉ IP 1.1.1.2 255.255.255.0 # Giao diện Gigabitethernet0/1 Địa chỉ IP 3.3.3.1 255.255.255.0 # // OSPF 协议 , Là một bộ phim hài,
com để tìm tất cả các bài tiểu luận để đọc m
“Boro Boromi” không chỉ t
并 路Khu vực 0.0.0.0 Mạng 3.3.3.0 0.0.0.25.25. tai game ku casino 0 0.0 0.0.0.255 # 4 Trong giao diện G0/0/1 Ping Wharf B, miễn là giao diện kết nối nằm trong cùng một phân đoạn mạng.2) Bắt đầu giao thức OSPF trong chế độ xem hệ thống và sử dụng lệnh OSPF 1. Số “1” cho biết số quá trình của OSPF, có thể bắt đầu nhiều quy trình OSPF trên cùng một thiết bị và mỗi quy trình duy trì một bảng định tuyến độc lập.3) Giao thức OSPF có hiệu lực trên giao diện. Nếu giao thức OSPF được kích hoạt trên định tuyến, nhưng không có giao diện nào để giải trí, thông tin định tuyến của RIP sẽ không được tạo ra.Lệnh của RIP trên giao diện là mạng x.x.x.x x.x.x.x, kuapp casino Trọng tài cụ thể được sắ trong đó x.x.x.x đại diện cho phân đoạn mạng và mặt nạ đối trọng nơi đặt giao diện.4) Trong khu vực OSPF,
com để tìm tất cả các bài tiểu luận để đọc m
mỗi bộ định tuyến phải được trang bị ID bộ định tuyến để nhận dạng duy nhất của bộ định tuyến.Tìm kiếm “Diyifanwen.net” hoặc “First Fanwen.com” để tìm tất cả các bài tiểu luận để đọc miễn phí trên trang web này.Yêu thích trang web này để thuận tiện bên cạnh đọc. Fanwen.com đầu tiên cung cấp giáo dục trẻ em mới nhất H3C MSR định tuyến cấu hình OSPF Học toàn văn và dịch vụ tải xuống từ. kubet2021