Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Phần III Tính toán các phản ứng hóa học 2

thứ 5, 05/01/2023
0 / 5 trên 0 lượt đánh giá

Kubet Video Edition Cao cấp bầu cử hóa học cao cấp bốn câu hỏi đào tạo đầy đủ

Điều 1:

. ………….. ……………………………… ………………………………………….. ……………….. ………………………… ………………………………………….. …………………….. …………………… ……………………… soi cau mb kubet ………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ….. kubet kubet86.casino ……………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………….. Có ………. phần mềm ku casino ……………. ………………………………………….. ………………………… ……………….. ………………………………….) …………. ………………………. …………………. ………………………………………….. ……………………………. …….. 4 Phần 2 Năng lượng sưởi ấm cháy .. ………………………………………….. ….. ……………………………………… ………………………………………….. ……….. ………………………………… ………………………………………….. …………….. 6 Tính toán nhiệt phản ứng hóa học trong phần thứ ba (1) … …………….. ………………………………………….. ………………………………… ……….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………….. Có tính toán nhiệt phản ứng hóa học (2) …. ………….. ……………………………… ………………………………………….. ……………….. ………………………… ………………………………………….. …………………….. … 10 Chương 2 Tốc độ phản ứng hóa học và cân bằng hóa học … ……… ………………………………………….. ……………………………………….. … ……………………Phần 1 Tốc độ phản ứng hóa học … …………………………………… ………………………………………….. ………….. ……………………………… 11 第二 影响 化学 速率 的 因素 …. ……………………………… ………………………………………….. ……………….. ………………………… ………………………………………….. …………………….. … 13 Phần 3 Cân bằng hóa chất (1) … ………. ………………………………………….. ………………………………………. …. ……………………………….. ………… ………………………………………….. …………………………………….. …… ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………… 15 节 平衡 (3) ………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …… …………………………………….. ………………………………………….. ………… …………. 16 Phần 4 Hướng phản ứng hóa học …………….. Hốt tức

………………………………………….. ………………………………………….. …… …………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. … có cân bằng ion …………………………………….. ……….. ………………………………… ………………………………………….. …………….. …………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. có ion hóa các chất điện giải yếu (1) …………….. ……………………. ………………………………………….. …………………………. ………………. ………………………………………….. ………………………………. .. 20 Phần ion hóa điện cực yếu (2) .. ………………………………………….. ……….. ………………………………… ………………………………………….. …………….. ………………………. 21 第二 水 水 水 水的 电离 溶液 酸碱性 (1) …… …………………………… ………………………………………….. ………………….. ……………………… ………………………………………….. ………………. ion hóa nước và axit và kiềm của dung dịch (2) … …………. ………………………………………….. ……………………………………. ……. … 25 Độ pH của dung dịch ion hóa của phần thứ hai của nước (3) ………………….. …….. ………………………………………….. ………………………………………… .. ………………………….. 27 第三 盐类 水解 (1) ….. .. ………………………………………….. ………………………………………….. …. ………………………………………. …………………………………………………………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. … Ize ………………………………………. ………………………………………….. ………. …………………………………. ………………………………………….. ……………. …….. 30 Phần 3 Thủy phân muối (3) ……………… ………………………………………….. . …………………………………………. ………………………………………….. ……. ……………………………………. ………………………………………….. ………………………………….. Bốn phần của độ hòa tan và cân bằng của sự bối rối Điện phân … ………………………………………. ………………………………………….. ………. …………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……. có …………………………………… ………………………………………….. ………….. ……………………………… ………………………………………….. ……………….. ………………… 37 Phần 1 pin gốc …. ………………. …………………………. ………………………………………….. ……………………. ……………………. ………………………………………….. …………………………. ………..

……… 37 Phần 2 Nguồn năng lượng hóa học …………………………….. ……………….. ………………………… ………………………………………….. ……………………………. ……………. ………………………………………….. ………………………………………… .. 39 Phần III Pin điện phân (1) …………………………………… …………… …………………………….. ………………………………………….. ……………………….. ………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………) ………………………. …………. ………………………………. ………………………………………….. ……………………… ………………….. ……… 43 第四 金属 电化学 腐蚀 防护 防护 ……. ………………….. ………………………………………….. ………………………………….. ……… ………………………………………….. ………………………………………….. ….. …. 45 Chương 1 Phản ứng hóa học và năng lượng Phần 1 Phản ứng hóa học và thay đổi năng lượng (1) Viết: Nhóm chuẩn bị hóa học cao cấp -Cheng Jie,
Phần III Tính toán các phản ứng hóa học 2
Wang Aiqin, Mục tiêu học tập của Yu Chuanji]Hiểu các lý do và các hình thức chuyển đổi năng lượng chung của chuyển đổi năng lượng trong các phản ứng hóa học;Hiểu ý nghĩa của sốt phản ứng và thay đổi hợp xướng; [tập trung học tập] thay đổi năng lượng trong các phản ứng hóa học, “”+”và”-“[Kiến thức chuẩn bị] 1.Bản chất của sự thay đổi vật liệu trong phản ứng hóa học là 2.Trong quá trình phản ứng hóa học, phá hủy các liên kết hóa học cũ đòi hỏi năng lượng để tạo thành năng lượng liên kết hóa học mới.3.Nó thuộc về phản ứng tản nhiệt; nó thuộc về phản ứng hấp thụ nhiệt.4.Phản ứng cách nhiệt nhiệt phổ biến: Phản ứng hấp thụ nhiệt phổ biến: [Kiến thức cơ bản] 1. Phản ứng thay đổi nhiệt 1. Định nghĩa: Trong quá trình phản ứng hóa học, các đơn vị của chúng thường được sử dụng.Nhiều phản ứng hóa học có thể được đo trực tiếp thông qua đo trực tiếp.2. Nguyên nhân của sự thay đổi năng lượng trong các phản ứng hóa học Bất kỳ phản ứng hóa học nào đều có nhiệt phản ứng. Điều này là do trong quá trình phản ứng hóa học, khi liên kết hóa học ___ giữa các phân tử lò phản ứng là ___, cần có sự tương tác. cần thiết.Nếu phản ứng được hoàn thành, tổng năng lượng được giải phóng bởi máy phát được so sánh với tổng năng lượng được hấp thụ bởi chất phản ứng, đó là phản ứng nhiệt.Đối với phản ứng nhiệt, năng lượng của hệ thống phản ứng được giải phóng do giải phóng năng lượng (giải phóng ra môi trường) sau phản ứng.Do đó, ΔH chỉ định phản ứng tản nhiệt IS -_ ‖.Ngược lại, năng lượng của hệ thống phản ứng do phản ứng và sự hấp thụ năng lượng (năng lượng từ môi trường) được sử dụng để hấp thụ sự hấp thụ nhiệt.Do đó, ΔH quy định các phản ứng hấp thụ nhiệt là -‖.Khi ΔH là -___ ‖ hoặc ΔH 0, đó là một phản ứng trong nhà; khi ΔH là _ _‖ hoặc ΔH_ __0, đó là phản ứng sưởi ấm.3 [Câu hỏi và lợi ích].Phần 1 Sự thay đổi của các phản ứng hóa học và năng lượng (2) Viết: Nhóm chuẩn bị lớp hóa học cao -Sophilic -Cheng Jie, Wang Aiqin, Yu Chuanji [Mục tiêu học tập]Hiểu các nguyên tắc đo định lượng và phương pháp hiệu ứng nhiệt phản ứng;Hiểu ý nghĩa của các phương trình hóa học nhiệt và có thể ghi chính xác các phương trình hóa học nhiệt..[Kiến thức cơ bản] Thứ hai, Phương trình hóa học nhiệt 1. Phương trình hóa học, được gọi là phương trình hóa học nhiệt.Phương trình hóa học nhiệt không chỉ cho thấy những thay đổi trong các phản ứng hóa học, mà còn thay đổi trong các phản ứng hóa học.2. H2 (g)+ 1 -O2 (g) === là 285. .8 kj.3. Số lượng phép đo hóa học trước các phương trình hóa học nhiệt được biểu thị, do đó nó có thể được đánh số hoặc số.Đối với phản ứng của cùng một chất, khi số lượng đo hóa học không cùng một lúc, ΔH của nó.Tóm tắt: Các biện pháp phòng ngừa để viết các phương trình hóa học nhiệt ① Cần chỉ ra chất phản ứng và thuốc generic;Để chỉ ra nhiệt phản ứng △ H và đơn vị của đầu bên phải của công thức hóa học nhiệt, đơn vị là; . Giá trị không thay đổi; đơn vị hệ số là -‖, không -‖.Hệ số có thể được sử dụng trong điểm số, nhưng lượng calo phải được thay đổi cho phù hợp.

Chẳng hạn như: 2H (g)+o (g) = 2HO (l), △ h = -571,6kj/mol 222 h (g)+o (g) = ho (l), kj/mol 2222 1 ba, Định nghĩa trung bình, trung bình và nhiệt: Phương trình hóa học nhiệt của axit mạnh và các phản ứng kiềm mạnh để tạo ra muối hòa tan là: 〖Thí nghiệm: Xác định nhiệt trung hòa Xem sách giáo khoa Trang 4 đến 5. Nguyên tắc: Công thức tính toán để phản ứng nhiệt: Q = Q = M*C*(T Lưu ý: 1. t (k) = t (℃) +273.152, c = 4.18 J*k*g 3, ⊿h = – q / số lượng vật liệu 4. M là tổng chất lượng của giải pháp 2. Thời gian thí nghiệm được sử dụng. Thể tích của thể tích axit clohydric và dung dịch NaOH là 50ml, mỗi mật độ dung dịch là 1g/cm3 và tỷ lệ công suất nhiệt của dung dịch C = 4.18J/(g · ℃), Nhiệt độ bắt đầu của thí nghiệm là T1 và nhiệt độ chấm dứt là T2 ° C.Cố gắng suy luận tính toán của nhiệt trung tính: △ h = __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ của3. Các bước thí nghiệm (1) Thêm 50 ml 0,50 mol/L axit clohydric vào cốc và đo nhiệt độ của axit clohydric bằng nhiệt kế.(2) Dung dịch NaOH với 50 ml 0,55 mol/L được uống với lượng liều và đo nhiệt độ của nó..(4) Lặp lại thí nghiệm 2 đến 3 lần.4. Các biện pháp phòng ngừa (1) Vai trò của nhựa bọt bị hỏng (hoặc ghi chú) và bảng nhựa bọt là.(2) Để đảm bảo rằng axit và kiềm hoàn toàn trung tính, nó thường là quá nhiều.(3) Nếu axit yếu hoặc kiềm yếu được sử dụng trong thí nghiệm, giá trị đo được sẽ được thực hiện [vấn đề và thu hoạch].-1-1 Chương 2:

Hóa học trung học cao cấp 4 Câu trả lời tham khảo bài tập Lớp học (Tất cả) Chương trình giảng dạy mới Tiêu chuẩn Trường trung học Hóa học Câu trả lời [Tự chọn 4 Câu trả lời sau lớp] “Phần của 1 Phần 1 Trả lời” Chương 1 ……… …………………… …………………….. ………………………………………….. ……………………………….. ………… ………………………………………….. ………………………………………….. .. ……………………………. 2 节 化学 反应 与 的 变化 变化 …. .. ………………………………………… ………………………………………….. ……………. ……………………………. ………………………………………….. ………………………… Năng lượng sưởi ấm cháy …………….. ……………………………… ………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………. 3 第三 化学 的 计算 ………………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………….. ……………………………… …. 4 第 章 章 …… ……………………………… ………………………………………….. ………………………. …………………. ………………………………………….. ……………………………. ……………. ……………………. 7 第一 反应速率 反应速率 .. ……………. ………………………………………….. …………………………………. ………. ………………………………………….. ………………………………………. …. ……….. Phần 2 Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến tốc độ của các phản ứng hóa học ………………….. ….. ………………………………………….. ………………………………………….. . …………………… Phần 3 Cân bằng hóa chất …………………………………………….. ………………………………………….. …… …………………………………….. ………………………………………….. ………… ……………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………. có hướng của phản ứng hóa học thứ tư … …………………….. ………………………………………….. ………………………… ……………….. …………….. 9 章 ……… ……………….. ………………………………………….. ……………………………… ………….. ………………………………………….. …………………………………… …….. ………………………… 9 第一 弱电 的 电离 电离 …. …….. …….. ………………………………………….. ………………………………………… .. ………………………………………….. ………………………………………….. …. ………. 9 Sự ion hóa nước và axit và kiềm của dung dịch ………………….. ….. ……………………………………… ………………………………………….. ……….. ………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …….. Có ………………………………….. ………………………………………….. …………… ……………….

………………………….. 11 第四 难 溶电 的 溶解 平衡 …….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………….. ……………………………… ………………………. -Hessor Hóa học bắt buộc 1 sau giờ học, Câu hỏi câu hỏi về lớp học … …… ………………………………………….. ………………………………………. Hóa học Zhang Congtian. …………………………………….. …… ………………………………………….. ………………………………………….. …….. …………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………. có các phương pháp cơ bản cho các thí nghiệm hóa học … ………………………. ………………………………………….. ……………………………… ………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………….. Ứng dụng ….. …………………………………….. …… ………………………………………….. ………………………………………….. …………… Chương 1 Bài tập ……………………… ….. ………………………………………….. ………………………………………….. . …………………………………………. ………………………………… Hóa chất và những thay đổi của nó … …. ………………………………………….. ………………………………………….. .. ……………………………. 15 的 分类 ………. .. …………………………………………………………………………… ………………………………………….. …… ………………. 15 Phản ứng ion … ………………. ………………………………………….. ………………………………. …………. ………………………………………….. ……………………………………. ……. … 16 Phản ứng oxy hóa và khôi phục … ………………………………… ………………………………………….. …………….. …………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………………. …………………………. ………………………………………….. ……………………. ……………………. ………………………………………….. …………………………. ………………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. Có tính chất hóa học của kim loại … ………………………….. ………………………………………….. …………………… …………………….. ………………………………………….. ………………………… …………… Một số hợp chất kim loại quan trọng. ………………………………………….. …. ………………………………………. ………………………………………….. ………. ……………….

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………….. Có .. ………………………………………….. ………………………………………….. ………… ……………………………….. …….. 19 第一 Phần 1 Sự thay đổi của các phản ứng hóa học và năng lượng 4. Tham chiếu các bài tập (1) Trả lời tham chiếu 1. Năng lượng được giải phóng hoặc hấp thụ trong quá trình phản ứng hóa học được gọi là nhiệt phản ứng. Điều kiện áp suất, nó bằng với sự thay đổi của vật liệu thay đổi trước và sau phản ứng. Biểu tượng là ΔH và đơn vị là KJ/mol.Ví dụ, 1 mol H2 (g) bị đốt cháy, 1 mol H2O (g) được tạo ra và nhiệt phản ứng của nó ΔH = -241.8 kJ/mol.2. Tinh chất của các phản ứng hóa học là phá vỡ liên kết hóa học trong phân tử lò phản ứng để tạo thành một liên kết hóa học mới và re -combine vào phân tử của generic.Các phím cũ cần phải hấp thụ năng lượng, và các khóa mới cần giải phóng năng lượng.Khi phản ứng được hoàn thành, nếu năng lượng được giải phóng bởi generic lớn hơn năng lượng được hấp thụ bởi chất phản ứng, phản ứng là phản ứng cảm ứng; nếu năng lượng được giải phóng bởi máy phát điện nhỏ hơn năng lượng được hấp thụ bởi chất phản ứng, cần phải có chất phản ứng Để được hấp thụ để được chuyển đổi thành thế hệ để tạo ra thế hệ thành những thứ thế hệ, phản ứng này là phản ứng gia nhiệt.(2) Bài tập bổ sungCâu lệnh sau là không chính xác ().MỘT.B. Phản ứng tản nhiệt có thể xảy ra mà không cần gia nhiệt B.Ngoài năng lượng nhiệt trong quá trình phản ứng hóa học, ngoài năng lượng nhiệt, nó cũng có thể là năng lượng nhẹ, năng lượng điện, v.v.B. Phản ứng hóa học cần được làm nóng để thực hiện không nhất thiết là phản ứng hấp thụ nhiệt D.Lượng hiệu ứng nhiệt phản ứng hóa học có liên quan đến lượng chất tham gia vào phản ứng 2.Trộn bột sắt và bột lưu huỳnh và làm nóng nó. Khi phản ứng xảy ra, việc sưởi ấm được dừng lại và phản ứng vẫn có thể được tiến hành liên tục cho đến khi phản ứng tạo ra hoàn toàn vật liệu mới sunfua.Hiện tượng này minh họa ().MỘT.Phản ứng là phản ứng hấp thụ nhiệt B.Phản ứng là phản ứng trong nhà C.B. Bột sắt và bột lưu huỳnh rất khó phản ứng ở nhiệt độ phòng D.Tổng năng lượng của sự lưu huỳnh giá của các chất generic cao hơn tổng năng lượng của bột sắt và bột lưu huỳnh của lò phản ứng 3.Biogas là một nguồn năng lượng. Thành phần chính của nó là Ch4.5.5 mol CH4 hoàn toàn đốt cháy và tạo ra CO2 và H2O, và nhiệt 445 KJ được giải phóng.4. Điều đúng trong mối quan hệ sau là A.A d> 0 C.2a = b <0 D.2c = d> 0 Tham chiếu Trả lời 1.A; 2.B, C; 3.C; 4.C.Phần 2 Đốt cháy năng lượng sưởi ấm 4. Tham chiếu các bài tập (1) Trả lời tham khảo 1. Trong sản xuất và cuộc sống, bạn có thể chọn nhiên liệu theo dữ liệu đốt.Giá trị đốt của metan, ethylene, propane, metanol, ethanol,
Phần III Tính toán các phản ứng hóa học 2
ethanol và hydro là cao, và tất cả chúng đều là nhiên liệu tốt.2. Nhiên liệu hóa thạch chứa các giá trị hạn chế, không thể được tái tạo và cuối cùng sẽ cạn kiệt, vì vậy bây giờ chúng ta nên tìm kiếm các biện pháp phản ứng.Các biện pháp là thay thế xăng bằng metanol và ethanol, chất thải chăn nuôi nông nghiệp và động vật, cây trồng cao (như mía, lúa miến, khoai lang, ngô, v.v.) , Eucalyptus, v.v.). Có thể tạo ra metanol hoặc ethanol.Bởi vì các nguyên liệu thô để sản xuất metanol và ethanol là sinh khối và có thể tái tạo, thay thế xăng bằng metanol và ethanol là một biện pháp hiệu quả để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng.3. Hydrogen là nhiên liệu nhẹ nhất và giá trị đốt cháy của chất lượng đơn vị là cao nhất. Do đó, nó là một loại nhiên liệu tên lửa tuyệt vời. Kết hợp với ô nhiễm -không có ô nhiễm, hydro tự nhiên là một nhiên liệu tuyệt vời cho các công cụ vận chuyển khác.Hiện tại, vẫn rất khó sử dụng hydro làm nhiên liệu. Đầu tiên, hydro dễ cháy, nổ và dễ bị rò rỉ, và không thuận tiện để lưu trữ và vận chuyển.Nếu công nghệ tạo ra hydro với năng lượng mặt trời và nước có thể phá vỡ, năng lượng hydro sẽ có triển vọng phát triển rộng rãi.4. Metan là một loại nhiên liệu chất lượng cao tồn tại trong khí đốt tự nhiên.Nhưng quặng khí tự nhiên đã được chứng minh là hạn chế, điều này rất lo lắng.Nó đã được tìm thấy rằng có một lượng lớn metan hydrochide và dự trữ của nó có khoảng hai lần nhiên liệu hóa thạch đã được chứng minh.Nếu công nghệ khai thác áp dụng được tìm thấy, nó sẽ làm giảm đáng kể cuộc khủng hoảng năng lượng.5. Sơ đồ hình trụ hơi.Để làm thế nào để sử dụng hợp lý các nguồn lực và năng lượng, sinh viên có thể được tự do tưởng tượng.Trong số các nguyên liệu thô công nghiệp được đề cập ở trên, mức tiêu thụ năng lượng tiêu thụ nhiều nhất là nhôm; sản lượng lớn, do đó, tổng mức tiêu thụ năng lượng là xi măng và thép.Để tiết kiệm việc sử dụng nguyên liệu thô trong sản xuất, và tăng cường tái chế và sử dụng thép thải, nhôm, đồng, kẽm, chì và nhựa, tất cả các biện pháp đều hợp lý để sử dụng tài nguyên và năng lượng.6. Tiêu thụ nhiên liệu cá nhân và bài tiết xe buýt của xe buýt là 1/5 phương tiện riêng. Từ góc độ kinh tế và môi trường, việc phát triển xe buýt là hợp lý hơn.(2) Bài tập bổ sungTrong các tính chất sau, những gì có thể chỉ ra rằng ethanol nên là nhiên liệu ().Phản ứng oxy hóa xảy ra trong quá trình đốt cháy ② Sản phẩm đủ bị đốt cháy không gây ô nhiễm môi trường. ③ ethanol là một loại năng lượng tái tạo.①②rs C.① ③④ D.② ③ ④ ④ ④ 2.1,5 g nhiên liệu tên lửa hai-META (CH3-NH-NH-CH3) hoàn toàn bị đốt cháy, và nhiệt 50 kJ được giải phóng, và hệ thống sưởi đốt cháy của cơ sở thứ hai là ().

A1000 kJ/mol B1 500 kJ/mol C.2 000 kJ/mol D.3 000 kJ/mol 3.Methanol là năng lượng tái tạo và có thể thay thế xăng làm nhiên liệu ô tô.Năng lượng nhiệt phản ứng trong các phương trình hóa học nhiệt sau đây chỉ ra chính xác rằng việc đốt nóng metanol là ().4.Một trong những thành phần chính trong khí hóa lỏng của ngôi nhà là butan. Khi 10 kg -butane bị đốt cháy hoàn toàn và carbon dioxide và nước lỏng được tạo ra, nhiệt là 5 × 105 kJ.Cố gắng viết phương trình hóa học nhiệt của đốt butan.5.Để giảm ô nhiễm không khí, một số xe buýt đô thị dần sử dụng nhiên liệu sạch CNG (khí đốt tự nhiên), kiểm tra 0,16 g ở 0,16 g, đốt cháy hoàn toàn và tạo ra 224 ml CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) và 0,36 g nước lỏng và giải phóng nhiệt của nhiệt 8,903 kj. Tinh hoaVui lòng viết: Công thức hóa học của CNG, phương trình hóa học nhiệt hoàn toàn bị đốt cháy.Tham khảo Trả lời 1.D; 2.C; 3.B.Phần III Tính toán các phản ứng hóa học 2. Tham khảo các bài tập (1) Tham khảo Trả lời 1. C (s)+O2 (g) == CO2 (g) H = -393,5 kJ/mol 2.5 mol 2. mol × (-393,5 kJ /mol) = -983,8 kJ/mol 2. H2 (g) Nốt đốt ΔH = -285,8 kJ/mol muốn làm cho H2 hoàn toàn đốt cháy và tạo ra nước lỏng. Làm nóng S (S)+O2 (g) (g) (g) (g) 32 g/mol ΔH 4 g -37 kJ H = 32 g/mol × (-37 kJ) Mol 4. Để sự nóng bỏng của Ch4 ΔH CH4 (g)+O2 (g) (g) (g) (g) (g)+2H2O (g) 16 g/molΔH 1 g -55.6 kJ H = 16 g/ mol × (-55,6 kJ) 1 g = -889,6 kJ/mol 5. (1) Tìm 3,00 mol C2H2 Bị đốt cháy hoàn toàn ) 26 g/mol ΔH 2,00 g-99,6 kJ H = 26 g/mol × (-99,6 kJ) 2,00 g = -1 294,8 kJ/mol Q = 3,00 mol × (-1 294,8 kJ/mol) = -3 884.4 KJ≈ -3 880 kJ (2) Từ câu hỏi thứ 4 của CH4, hệ thống sưởi cháy của CH4 là -889,6 kJ/mol. Nhiều người.6. Viết phương trình hóa học nhiệt của NH3 NH3 (g)+5/4O2 (g) == NO2 (g)+3/2H2O (g)./2H2 (g)+3/4O2 (g) 2H2O (g) 3/2ΔH1 = 3/2 × (-241,8 kJ/mol) = -362,7 kJ/mol. mol, viết tiêu đề (3) và nhận NH3 (g) == 1/2n2 (g) +3/2H2 (g) -ΔH3 = 46,0 kJ/mol và sau đó thêm các loại viết lại 3. Kg lưu trữ chất béo của con người 32 200 kJ năng lượng, đi bộ 1 km để tiêu thụ 170 kJ, yêu cầu 5 km mỗi ngày và tiêu thụ ba trong một năm: Hóa học trung học tự chọn bốn bộ bài tập đồng bộ hoàn chỉnh+_ Trả lời tự chọn 4 “Nguyên tắc của Nguyên tắc phản ứng hóa học “Một tập hợp đầy đủ các bài tập đồng bộ-Chương 1 Chương 1 Phản ứng hóa học và năng lượng Phần 1 Phản ứng hóa học và thay đổi năng lượng [Kiến thức cơ bản] 1.Mọi người gọi các phân tử kích hoạt và năng lượng kích hoạt.2.Chúng tôi sử dụng ΔH để chỉ ra rằng các đơn vị của nó thường được sử dụng ΔH đến 3.Có thể đại diện.